Prezentare

Obiectivul general

Aspectul general al finalității proiectului

Monitorizarea inserției pe piața muncii a absolventilor învățământului profesional în scopul cunoașterii:

 • ratei de continuare a studiilor;
 • duratei procesului de tranzitie de la scoala la munca;
 • a factorilor de succes in acest proces.

Obiectivele specifice

Concretizate în etape

 • Crearea unei baze de date cu absolvenții de SAM (școli de arte și meserii) și AC (anul de completare) nivel 1, nivel 2 si nivel 3 - liceu tehnologic, ruta progresivă, de calificare din două promoții, din județele Galați si Gorj, care să prezinte situația inserției profesionale la 6 și respectiv 12 luni de la absolvire.
 • Realizarea rapoartelor de analiză a inserției socio-profesionale a absolvenților în vederea adaptării strategiilor de facilitare a inserției, de optimizare a ofertei școlare și corelare a acesteia cu planul de școlarizare și cu nevoile de dezvoltare locale.
 • Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii pentru identificarea acelor strategii care să optimizeze procesul de tranziție de la școală la viața activă pe baza rezultatelor monitorizării inserției socio-profesionale a absolvenților.

Parteneriatul

 • Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (C.J.R.A.E.) Galati
 • Institutul National de Cercetare Stiintifica în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale
 • Inspectoratul Scolar Judetean Gorj
 • Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (C.J.R.A.E.) Gorj

Grupul tinta si perioada de implementare

 • Elevi, tineri absolventi ai învatamântului profesional si tehnic nivelul 1 si 2 de calificare, absolventi ai promotiilor 2009 si 2010 din judetele Galati si Gorj.
 • Perioada de implementare: august 2010 – decembrie 2012

Rezultate asteptate

 • Baze de date populate cu informatii despre absolventii de invatamant profesional si tehnic
 • Oferta scolara optimizata si planul de scolarizare la nivel de judet, corelat cu cerintele de dezvoltare locala
 • Rapoarte de cercetare sociologica privind insertia absolventilor pe piata fortei de munca si un raport comparativ între cele doua regiuni
 • Centrul Judetean de Monitorizare a Insertiei Profesionale