Obiectivul general

Aspectul general al finalității proiectului

Monitorizarea inserției pe piața muncii a absolventilor învățământului profesional în scopul cunoașterii:

  • ratei de continuare a studiilor;
  • duratei procesului de tranzitie de la scoala la munca;
  • a factorilor de succes in acest proces.