Obiectivele specifice

Concretizate în etape

  • Crearea unei baze de date cu absolvenții de SAM (școli de arte și meserii) și AC (anul de completare) nivel 1, nivel 2 si nivel 3 - liceu tehnologic, ruta progresivă, de calificare din două promoții, din județele Galați si Gorj, care să prezinte situația inserției profesionale la 6 și respectiv 12 luni de la absolvire.
  • Realizarea rapoartelor de analiză a inserției socio-profesionale a absolvenților în vederea adaptării strategiilor de facilitare a inserției, de optimizare a ofertei școlare și corelare a acesteia cu planul de școlarizare și cu nevoile de dezvoltare locale.
  • Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii pentru identificarea acelor strategii care să optimizeze procesul de tranziție de la școală la viața activă pe baza rezultatelor monitorizării inserției socio-profesionale a absolvenților.